Atlantyda

Kursy

Wszystkie kursy przeprowadzane w naszym centrum, realizowane są zdgodnie ze starndardami PADI.

  

KURSY REKREACYJNE

 

    

Bubblemaker

Program PADI Bubblemaker przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia. Zajęcia prowadzone są na basenie w formie zabawy i mają na celu oswajanie dzieci z woda i ze sprzętem nurkowym.
Uczestnicy, po ukończeniu programu otrzymują dyplom potwierdzający oraz inne materiały edukacyjne.


    

PADI Seal Team

Program PADI Seal Team tak samo jak program Bubblemaker przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia.
Uczestnicy wykonują tematyczne misje podwodne, podczas których uczą się podstawowych zachowań niezbędnych do bezpiecznego nurkowania.
Seal Team jest doskonałym wprowadzeniem do dalszego nurkowania, ponieważ w jego skład wchodza między innymi zadania z kursu OWD.


    

OWD - Open Water Diver

W cenie: Podręcznik, tablica RDP, logbook, sprzęt na czas kursu, wstępy na basen, certyfikacja.Dostępny dla wszystkich powyżej 10 roku życia kurs, zezwala na osiąganie maksymalnej głębokości 18 metrów.Zajęcia przebiegają następująco:

         
  • 5 modułów teoretycznych
   Moduły prowadzone są na zasadzie wykładu trwającego około 2 godzin każdy, teorie  odbywają się w naszym centrum nurkowym.
                                                   
  • 5 modułów basenowych
  Zajęcia praktyczne odbywające się w pełnym sprzęcie na basenie.
 
  • 4 moduły na wodach otwartych

   Cena: 1500 PLN

 

Odbywające sie wyłącznie w otwartych akwenach zajęcia praktyczne.

 


    

AOWD - Advanced Open Water Diver

W cenie: Certyfikacja, podręcznik, sprzęt za wyjątkiem ABC.

Kurs zaawansowany nurkowania rekreacyjnego, zezwalający nam na schodzenie do 30 metrów głębokości, osiągalny po ukończeniu OWD. Kurs składa się z 5 nurkowań z czego 3 są do wyboru a 2 obowiązkowe - głębokie i podwodna nawigacyja.

Cena: 950 PLN

      EFR

Kurs Emergency First Response.

Ogólne szkolenie odbywane w celu podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest to jedyny kurs wydany przez PADI, przeznaczony nie tylko dla osób nurkujących ale i również dla tych nie związanych z nurkowaniem.
Bardzo przydatny w życiu codziennym i niezbędny do rozpoczęcia kursu Rescue Diver.

Cena: 450 PLN

     Rescue Diver

Kurs ratownictwa nurkowego.
Uczymy jak zachować się w stresowych sytuacjach pod wodą jak i na powierzchni, przewidywać zagrożenie, identyfikować problemy i podejmować odpowiednie decyzje, jak pomóc zestresowanemu, zmęczonemu, spanikowanemu, a nawet nieprzytomnemu nurkowi. Częścią kursu są inscenizowane scenariusze, które są dobrym sposobem na przyswojenie odpowiednich zachowań i procedur stosowanych podczas poszukiwania zaginionego nurka.

Cena: 800 zł

 

SPECJALIZACJE NURKOWE

 

 
  • Deep Diver                        
specjalizacja głęboka 650 PLN
 
  • Dry Suit
specjalizacja suchy skafander 450 PLN
 
  • Enriched Air
specjalizacja nitroxowa 450 PLN
 
  • UW Navigation
specjalizacja nawigacja 450 PLN
 
  • Night Diver
specjalizacja nocna 450 PLN
 
  • Wreck Diver
specjalizacja wrakowa 650 PLN
                  
  • Oxygen Provider
specjalizacja ratownik tlenowy 300 PLN

 


 

 KURSY ZAWODOWE

 

    

Divemaster

Zdobywając stopień Divemastera, stajesz się profesjonalistą zrzeszonym z PADI.
Od tej pory możesz między innymi organizować i prowadzić nurkowania, prowadzić niektóre części kursów nurkowych, asystować instruktorowi w prowadzeniu szkoleń i wiele innych.
Stopień Divemastera otwiera drzwi do pracy w centrach nurkowych na całym świecie.
To pierwszy krok do zostania intruktorem.


 

    

Asystent instruktora


Jest to kontynuacja kariery zawodowej w PADI.
Posiadając ten stopień możesz między innymi prowadzić zajęcia teoretyczne oraz oceniać kursantów podczas wszystkich kursów PADI, prowadzić i certyfiować nurków podczas wybranych specjalizacji i wiele innych.
To ostatni etap przed zdobyciem uprawnień instrutora nurkowania.

  450 PLN
450 PLN
  650 PLN